Tillverkning | Uthyrning | Försäljning

Fönsterputs

Fönsterputs

Fönsterputsanläggningar:
Tumac tar även fram kundanpassade fönsterputsanläggningar baserat på Lifcat-systemet. Företaget har levererat anläggningar till ett stort antal fastigheter i hela världen, vilket framgår av referenslistan. Liftcat är ett beprövat system för åtkomst och underhåll av alla typer av fasader. Liftcat klättrar på en aluminiumskena i alla riktningar, även vertikalt. Liftcat kan passera mycket snäva kurvor, vilket är en nödvändighet vid montage på olika huskonstruktioner. I dag finns Liftcat monterat på hundratals byggnader i Sverige och utomlands.

Visar det enskilda resultatet

  • lift1

    Fönsterputs

    Fönsterputsanläggningar: 

    Tumac tar även fram kundanpassade fönsterputsanläggningar baserat på Lifcat-systemet. Företaget har levererat anläggningar till ett stort antal fastigheter i hela världen, vilket framgår av referenslistan. Liftcat är ett beprövat system för åtkomst och underhåll av alla typer av fasader. Liftcat klättrar på en aluminiumskena i alla riktningar, även vertikalt. Liftcat kan passera mycket snäva kurvor, vilket är en nödvändighet vid montage på olika huskonstruktioner. I dag finns Liftcat monterat på hundratals byggnader i Sverige och utomlands.


Translate »